Het rollenmodel Acceptgiro

Deelnemen aan het Acceptgirobetalingsverkeer als licentie- of certificaathouder.

Acceptgiro B.V. is eigenaar en merkhouder van de betaalformule Acceptgiro. Zij is belast met het definiƫren en beheren van eisen ten aanzien van de verschillende rollen die worden onderkend in het Nederlandse betalingsverkeer, met betrekking tot de betaalformule Acceptgiro. Om invulling te geven aan regelgeving en controle met betrekking tot de betaalformule Acceptgiro zijn de Rules & Regulations Acceptgiro gedefinieerd (verder R&R Acceptgiro genoemd). De R&R Acceptgiro bevat de beschrijving van de rollen en activiteiten die door partijen op de markt van het Acceptgirobetalingsverkeer kunnen en mogen worden uitgevoerd. Acceptgiro B.V. verstrekt in dat kader licenties en certificaten.

Cu_Rollenmodel_Acceptgiro

Eigendom, beleid en beheer van de betaalformule Acceptgiro:

  • Regelgever via opstellen, vaststellen en beheren van Rules & Regulations Acceptgiro;
  • Verstrekker van licenties en certificaten;
  • Toezichthouder op licentie- en certificaathouders (met sanctiemogelijkheden);
  • Coƶrdinator fraudebestrijding;
  • Facilitator collectieve overlegstructuren;
  • Doorontwikkelen en eventueel vernieuwen van de betaalformule Acceptgiro;
  • Public relations, public affairs, woordvoerderschap, merkpromotie.

Indien uw bedrijf voornemens is deel te gaan nemen aan het Acceptgirobetalingsverkeer dan raden wij u aan eerst onderstaande documenten te raadplegen. Om licentie- of certificaathouder te worden, dient u daarna contact opnemen met Acceptgiro B.V. De relevante documentatie met betrekking tot de R&R Acceptgiro, wordt op aanvraag verstrekt aan serieuze gegadigden.