Tarieven Acceptgiro

Currence brengt per 1 januari 2019 de volgende tarieven in rekening:

Voor Acceptgiro:

 1. Jaarlijkse fee per product:
  • € 2.500 per individuele licentiehouder als debet bank
  • € 2.500 per individuele licentiehouder als credit bank
   of
  • € 6.000 per groepslicentie als debet bank
  • € 6.000 per groepslicentie als credit bank
 2. De volumegebonden fee bedraagt voor:
  • Debet bank € 0,0091 per transactie
  • Credit bank € 0,0091 per transactie

Bovengenoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Tariefstructuur voor certificaathouders
Vooralsnog zullen geen vergoedingen worden gevraagd aan certificaathouders.

NB. De kosten van het certificeringonderzoek voor een licentie en/of certificaat komen voor rekening van de aanvrager.

Laatste update: 24 december 2018