Tarieven Incassomachtigen

Currence brengt per 1 januari 2019 de volgende tarieven in rekening:

Tariefstructuur voor licentiehouders

 1. Eenmalige toetredingsvergoeding voor individuele:
  • € 30.000 of per groepslicentie € 45.000.
 2. Jaarlijkse vaste vergoeding:
  • € 5.000 per individuele licentiehouder als Credit Instelling
  • € 5.000 per individuele licentiehouder als Debet Instelling
   of
  • € 7.500 per groepslicentie als Credit Instelling
  • € 7.500 per groepslicentie als Debet Instelling
 3. Variabele vergoeding per Incassomachtigen-transactie:
  • Credit Instelling € 0,010 per transactie
  • Debet Instelling € 0,010 per transactie

Bovengenoemde bedragen zijn exclusief BTW.

 Tariefstructuur voor certificaathouders

 1. Eenmalige toetredingsvergoeding voor de certificering per individuele certificaathouder van € 2.000
 2. Jaarlijkse vaste vergoeding per individuele certificaathouder van € 2.500

Bovengenoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Abonnement Incassomachtigen Standaard voor licentie- en certificaathouders

 1. Eenmalige vergoeding
  • De Incassomachtigen Standaard wordt ter beschikking gesteld tegen een eenmalige vergoeding van € 1.000,00 voor het eerste kalenderjaar.

Bovengenoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Tariefstructuur voor geaccrediteerde partijen

Geaccrediteerde partijen (MSP’s) zijn nog geen vergoeding verschuldigd.

 Incassomachtigen als digitale machtiging voor een Europese incasso op uw website?

Wilt u een rechtsgeldige digitale machtiging voor uw Europese incasso’s? U moet dan een Incassomachtigen-overeenkomst afsluiten met een van de deelnemende Credit Instellingen die verschillende internetkassa’s aanbieden. Kijk op de website van Incassomachtigen voor meer uitgebreide informatie voor crediteuren.

Laatste update: 24 december 2018