Chipknip verdwijnt als betaalmiddel

Amsterdam, 27 maart 2013. Na 1 januari 2015 kan Chipknip niet meer gebruikt worden. Currence heeft op basis van de marktontwikkelingen en na consultatie van marktpartijen besloten om Chipknip te beëindigen. Daarmee komt na 17 jaar een einde aan het bestaan van dit Nederlandse elektronische betaalmiddel.
Kleine bedragen worden steeds vaker gepind, waardoor Chipknip steeds meer overbodig wordt. Het aantal Chipkniptransacties is dan ook sterk afgenomen van 171,7 miljoen in 2011 tot 148,2 miljoen in 2012 (-14%). De kosten van Chipknip zullen toenemen door investeringen die op korte termijn noodzakelijk zouden zijn; om de Chipknip infrastructuur in stand te houden en om Chipknip aan te laten sluiten bij Europese harmonisatieontwikkelingen (SEPA).

Detailhandel stopt per april 2013
De komende jaren zal het aantal transacties flink blijven dalen. De detailhandel zal, zoals bekend, al per april van dit jaar met Chipknip stoppen. Het aantal Chipkniptransacties neemt hier elke dag af. Pinnen is voor ondernemers in de loop van de jaren steeds goedkoper geworden. Het pinnen van kleine bedragen is in de detailhandel dan ook algemeen geaccepteerd. Het stoppen van de acceptatie van Chipknip heeft tevens als voordeel dat de klant geen keuze meer hoeft te maken op de betaalautomaat tussen Maestro of V PAY en Chipknip. Dit voorkomt onnodige wachttijden.

Duidelijke daling in de traditionele Chipknipbranches
Chipknip neemt slechts circa 2% van alle toonbankbetalingen in Nederland voor zijn rekening. Chipknip bewees de afgelopen jaren met name zijn toegevoegde waarde in de segmenten parkeren, vending (verkoopautomaten) en catering (bedrijfskantines). Ook in deze segmenten zien we steeds vaker een substitutie van Chipknip door pinnen en andere elektronische betaalmiddelen. De drie segmenten waren in 2011 samen nog goed voor bijna 129,4 miljoen transacties; in 2012 is het aantal transacties teruggelopen tot 114,6 miljoen (-11,4%).

Investeringen in Chipknip niet langer rendabel
Door de komst van één Europese betaalmarkt (SEPA), zijn aanpassingen in de betaalinfrastructuur van Chipknip noodzakelijk. Vanwege het teruglopende aantal transacties en het succes van alternatieve betaalmethoden is besloten om van deze ketenbrede investering af te zien en Chipknip als betaalmethode te beëindigen.

Locaties waar nu Chipknip wordt geaccepteerd wordt geadviseerd voor
1 oktober 2014 een alternatief elektronisch betaalmiddel in te voeren, bijvoorbeeld pinnen. Daarnaast komen er ook nog andere alternatieven op de markt die zich richten op dezelfde behoefte als die door Chipknip werd ingevuld, zoals contactloos betalen en mobiel betalen.