Nieuwe samenstelling Raad van Commissarissen

Amsterdam, 1 december 2014 – De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Currence Holding B.V. heeft per 1 november jl. Rien Hinssen (1956) benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van Currence.┬áDe heer Hinssen was tot 2011 lid van de Raad van Bestuur van SNS REAAL.

De heer Hinssen volgt per 1 januari 2015 Jaap Koning op als voorzitter van de Raad van Commissarissen. De heer Koning treedt per 31 december aanstaande terug als lid van de Raad. De heer Koning was sinds de oprichting van Currence in 2005 vice-voorzitter resp. voorzitter van de Raad van Commissarissen.

Per 1 januari aanstaande zal de Raad van Commissarissen derhalve bestaan uit de heren Sjors Kruiper en Rien Hinssen.

Meer informatie over Bestuur en Governance.