Currence biedt de volgende diensten aan

Faciliteren marktwerking en transparantie
Currence faciliteert partijen die tot de markten voor de (betaal)producten van Currence willen toetreden. Door toepassing van uniforme regels en door die regels helder uit te dragen, ziet Currence erop toe dat elke partij die in de markt actief wil zijn, voldoet aan dezelfde eisen. Currence houdt vervolgens toezicht op de regels en sanctioneert waar nodig.

Licentiëren en certificeren
Partijen die betaalproducten van Currence willen aanbieden moeten voldoen aan de voorwaarden die Currence stelt aan onder meer de organisatie en de bedrijfsprocessen. Pas na certificering kunnen zij als licentiehouder tot de markt toetreden. Ook partijen die diensten, software of apparatuur aanbieden voor bijvoorbeeld het afwikkelen van transacties in het betalingsverkeer met Currence-producten moeten aan de voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor een certificaat. Currence verschaft de licenties en certificaten op basis van onderzoek van onafhankelijke auditors en certificeringinstituten. Bij een geschil is arbitrage mogelijk via een onafhankelijk College van Beroep.

Voorlichting/merkpromotie
Het brede publiek en specifieke belangenorganisaties hebben behoefte aan algemene voorlichting over het gebruik van de producten. Currence is pro-actief in het geven van voorlichting en het houden van een dialoog met alle belanghebbenden. Zo worden ook de betaalproducten onder de aandacht gebracht als betrouwbaar, gemakkelijk en efficiënt.

Aanpassen/vernieuwen van producten
Ontwikkelingen in het betalingsverkeer gaan snel. Nationaal en internationaal en ook op het gebied van nieuwe technologische toepassingen. Currence volgt deze ontwikkelingen op de voet om vervolgens in te spelen op de wensen van klanten en behoeften van de markt. Daarbij is het belangrijk draagvlak te creëren bij alle spelers in het betalingsverkeer. Dit draagt bij aan snelle acceptatie en het succes van Currence betaalproducten.

Fraudecoördinatie
Als eigenaar van Acceptgiro, iDEAL en Incassomachtigen en het identificatieproduct iDIN heeft Currence tot taak de integriteit en betrouwbaarheid van de betaal- en identificatiemiddelen zo goed als mogelijk te waarborgen. Hierin werkt Currence nauw samen met alle belanghebbenden en is zij alert en sturend in de gezamenlijke bestrijding van fraude.