Privacy verklaring

Currence waardeert uw belangstelling voor haar producten en diensten en uw bezoek aan onze website(s). Uw privacy is belangrijk voor ons en we willen dat u zich prettig voelt bij het bezoek aan onze website(s). De bescherming van uw privacy bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens is een belangrijke zaak waaraan we tijdens onze bedrijfsprocessen speciale aandacht besteden. Persoonlijke gegevens die tijdens bezoeken aan onze websites worden verzameld, worden door ons verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen die gelden in Nederland. De websites kunnen echter hyperlinks naar andere websites bevatten die niet onder deze Privacyverklaring vallen. Currence respecteert uw privacy en persoonlijke levenssfeer.

Inzameling en verwerking van persoonlijke gegevens

Wanneer u onze websites bezoekt, registreert onze webserver automatisch uw IP-adres, eventuele websites van derden van waaruit u onze websites bezoekt, alle webpagina’s van Currence die u bezoekt en de datum en het tijdstip waarop u onze pagina’s bezoekt. We gebruiken cookies om van bezoekers de voorkeuren op onze websites te onthouden en onze websites dienovereenkomstig te optimaliseren.
Aanvullende persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen als deze vrijwillig door u worden verstrekt.

Gebruik van persoonlijke gegevens en doelspecificatie

Wanneer u persoonlijke gegevens verstrekt op onze website(s), gebruiken wij die voor het expliciete doel waarvoor deze zijn verzameld, bijvoorbeeld om uw verzoek om informatie te beantwoorden. Currence zal uw persoonlijke gegevens uitsluitend gebruiken met het oog op het technisch beheer van de websites, klanttevredenheid en -administratie, productonderzoeken en marketing en alleen in de mate die voor elk specifiek geval noodzakelijk is, en afhankelijk van wat in specifieke gevallen met u is overeengekomen. We zullen uw gegevens alleen bekendmaken aan overheidsautoriteiten in gevallen waarin dit wettelijk vereist is. Derden met wie wij samenwerken worden door ons verplicht om uw privacy te respecteren.

Inzage en correctie

Bestanden met persoonsgegevens ten behoeve van acties of campagnes worden aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag. U kunt ons vragen welke gegevens over uzelf in dat bestand zijn opgenomen. Wij kunnen een vergoeding in rekening brengen voor het verstrekken van deze gegevens. Indien er onjuistheden voorkomen in uw gegevens dan kunt u schriftelijk om aanpassing daarvan verzoeken. Hiertoe kunt u zich (o.v.v. ‘mutatie persoonsgegevens’) richten tot Currence: info@betaalvereniging.nl. Wij zullen binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Currence heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover we beschikken te beschermen tegen onopzettelijke of moedwillige manipulatie, verlies, vernietiging of tegen inzage door onbevoegden. Onze beveiligingsprocedures worden regelmatig verbeterd door de invoering van nieuwe technologieën.

Website-statistieken

Wij gebruiken het statistiekenprogramma Matomo om te analyseren welke pagina’s het meest bezocht worden, hoe bezoekers op onze website zijn gekomen en welke zoektermen er gebruikt worden in onze zoekmachine.
Currence heeft maatregelen getroffen om de herleidbaarheid van bezoekers aan onze website zo veel mogelijk te beperken. Dit doen we door het laatste octet (cijfergroep) van uw IP-adres weg te gooien. Dit gebeurt vóórdat het IP-adres in Matomo wordt opgeslagen.
Wij verzamelen de volgende gegevens binnen de statistieke software:
  • IP-adres, geanonimiseerd,
  • user agents (browser + versie, operating system + versie),
  • gebruikte zoektermen om via externe zoekmachines op onze website te komen,
  • gebruikte zoektermen in de zoekmachine op de website zelf,
  • bezochte pagina’s binnen de website,
  • gebruikte links om op onze website te komen.
Deze gegevens blijven 1 maand in de database van Matomo staan, daarna worden ze verwijderd; er blijven dan alleen geaggregeerde (samengevoegde) statistieken over welke we gebruiken voor onze jaarrapportage over het websitebezoek.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dat noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten.

Cookieverklaring

Deze website maakt gebruik van cookies. De cookies zijn onderverdeeld in de volgende categorieen;

Functionele cookies

Deze cookies (session cookies) zijn bedoeld om de website goed te laten werken. Voor het gebruik hiervan is het niet vereist om de internetgebruiker eerst om toestemming te vragen. Deze cookies bevatten elke keer dat u de website bezoekt een ander, tijdelijk nummer. De session cookies worden na het afsluiten van uw browser verwijderd.
U kunt deze cookies herkennen aan ‘PHPSESSID’.

Statistieken cookies

Deze cookies worden gebruikt om bij te houden of u een nieuwe ofwel een terugkerende bezoeker bent. Zo weten we welke pagina’s vaak geraadpleegd worden en via welke route u bij de betreffende pagina terecht bent gekomen. Zo kunnen we de website steeds blijven optimaliseren. Hierbij zijn geen persoonsgegevens gemoeid.
Deze cookies kunt u herkennen aan ‘_pk.’, ‘_ga’ ofwel ‘_gid’ aan het begin van de naam van de cookie.

Wijzigingen in onze Verklaring

We behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring naar ons eigen inzicht te wijzigen of te verwijderen. Nieuwe verklaringen worden hier gepubliceerd en we raden u aan dit gedeelte frequent te bezoeken om op de hoogte te blijven.