Het Rollenmodel iDEAL

Deelnemen aan het iDEAL-betalingsverkeer als licentie- of certificaathouder of geaccrediteerde partij.

Currence iDEAL B.V. is eigenaar en merkhouder van de betaalformule iDEAL. Zij is belast met het definiëren en beheren van eisen ten aanzien van de verschillende rollen die worden onderkend in het iDEAL-betalingsverkeer. Om invulling te geven aan regelgeving en controle met betrekking tot de betaalformule iDEAL zijn de Rules & Regulations iDEAL gedefinieerd (verder R&R iDEAL genoemd). De R&R iDEAL bevat de beschrijving van de rollen en activiteiten die door partijen op de markt van het iDEAL-betalingsverkeer kunnen en mogen worden uitgevoerd. Currence iDEAL B.V. verstrekt in dat kader licentie, certificaat en accreditatieovereenkomsten.

Als eigenaar en exploitant van de betaalformule iDEAL waarborgt Currence iDEAL B.V. mede de efficiency, kwaliteit (waaronder betrouwbaarheid en imago) en integriteit van het iDEAL-betalingsverkeer. Currence iDEAL B.V. heeft de volgende hoofdtaken:

  • vaststellen van de strategie en het beleid van de Betaalformule iDEAL;
  • opstellen, vaststellen en beheren van R&R iDEAL;
  • certificeren van Licentie- en Certificaathouders en verstrekken van accreditaties aan C2C-aanbieders;
  • toezicht houden op Licentie- en Certificaathouders (met sanctiemogelijkheden) en geaccrediteerde partijen;
  • coördineren fraudebestrijding;
  • faciliteren collectieve overlegstructuren;
  • ontwikkelen en eventueel vernieuwen van de Betaalformule iDEAL;
  • public relations, public affairs, woordvoerderschap, merkpromotie.

Currence heeft een document opgesteld dat een algemene toelichting geeft op de Rules & Regulations iDEAL. Dit document geeft o.a. een beschrijving van de betaalmethode iDEAL, informatie over de licentie- en certificaatstructuur en de accreditatie van C2C-aanbieders, alsmede een overzicht van de diverse iDEAL-documenten. Deze algemene toelichting is een goed startpunt als u aan het iDEAL-betalingsverkeer wilt deelnemen.

Mocht u licentie- of certificaathouder willen worden, dan kunt u met het Aanvraagformulier Licentieovereenkomst iDEAL aangeven of u Acquirer of Issuer wilt worden. Middels het Aanvraagformulier Certificaatovereenkomst iDEAL kunt u zich aanmelden voor de rol van CPSP. De Aanvraagformulieren zijn onderdeel van het Toelatingsreglement. Voor de accreditatie als C2C-aanbieder kunt u een mail sturen aan ideal@betaalvereniging.nl.

Participating in the iDEAL scheme as licencee, certificate holder or accredited party.
Click here for the iDEAL role model.