Het rollenmodel Incassomachtigen

Deelnemen aan Incassomachtigen als Licentie- of Certificaathouder of als technische dienstverlener

Currence is eigenaar en merkhouder van Incassomachtigen. Zij is belast met het definiëren en beheren van eisen ten aanzien van de verschillende rollen die worden onderkend in het Incassomachtigen Scheme. Om invulling te geven aan regelgeving en controle met betrekking tot het Incassomachtigen Scheme zijn de Rules & Regulations Incassomachtigen gedefinieerd (verder R&R Incassomachtigen genoemd). De R&R Incassomachtigen bevat de beschrijving van de rollen en activiteiten die door partijen kunnen en mogen worden uitgevoerd voor digitaal Incassomachtigen. Currence verstrekt in dat kader licenties en certificaten.

Rollenmodel_IM

Als eigenaar en exploitant van het Incassomachtigen Scheme waarborgt Currence mede de efficiency, kwaliteit (waaronder betrouwbaarheid en imago) en integriteit van Incassomachtigen. Currence heeft de volgende hoofdtaken:

  • vaststellen van de strategie en het beleid van het Incassomachtigen Scheme;
  • opstellen, vaststellen en beheren van R&R Incassomachtigen;
  • certificeren van Licentie- en Certificaathouders;
  • accreditatie van technische dienstverleners;
  • toezicht houden op Licentie- en Certificaathouders en geaccrediteerde partijen (met sanctiemogelijkheden);
  • coördineren fraudebestrijding;
  • faciliteren collectieve overlegstructuren;
  • ontwikkelen en eventueel vernieuwen van het Incassomachtigen Scheme;
  • public relations, public affairs, woordvoerderschap, merkpromotie.

Currence heeft een document opgesteld dat een algemene toelichting geeft op de Rules & Regulations Incassomachtigen. Dit document geeft o.a. een beschrijving het Incassomachtigen Scheme, informatie over de licentie- en certificaatstructuur, de accreditatie van technische dienstverleners en een overzicht van de diverse Incassomachtigen-documenten. Deze algemene toelichting is een goed startpunt als u aan het Incassomachtigen Scheme wilt deelnemen.

Mocht u licentie- of certificaathouder willen worden, dan kunt u met het Aanvraagformulier Licentieovereenkomst Incassomachtigen aangeven of u Debet- of Credit Instelling wilt worden. Middels het Aanvraagformulier Certificaatovereenkomst Incassomachtigen kunt u zich aanmelden voor de rol van Routing Service Provider (RSP) of Validatie Service Provider (VSP). De Aanvraagformulieren zijn onderdeel van het Toelatingsreglement.

Indien u in opdracht van een Crediteur (incassant) de technische aansluiting op het Incassomachtigen Scheme gaat verzorgen – als Mandaat Service Provider MSP) – dan dient u zorg te dragen voor het juiste verloop van het berichtenverkeer van Incassomachtigen. Om deze dienstverlening aan Crediteuren te kunnen aanbieden dient u een Accreditatie Overeenkomst met Currence te sluiten. Middels deze overeenkomst verklaart een MSP zich te houden aan de eisen die aan de Rol gesteld worden.