Het Rollenmodel iDEAL, iDIN en Incassomachtigen

Deelnemen aan iDEAL, iDIN of Incassomachtigen als licentie- of certificaathouder of geaccrediteerde partij.

Currence is eigenaar en merkhouder van de betaalformule iDEAL, iDIN en Incassomachtigen. Zij is belast met het definiëren en beheren van de regelgeving van deze producten, vastgelegd in de Rules & Regulations (R&R), ten aanzien van de verschillende rollen die worden onderkend. De R&R Online bevat de beschrijving van de rollen en activiteiten die door partijen op de markt van  iDEAL, iDIN en Incassomachtigen kunnen en mogen worden uitgevoerd. Currence verstrekt in dat kader licentie, certificaat en accreditatieovereenkomsten.

 

Als eigenaar en exploitant van deze producten waarborgt Currence mede de efficiency, kwaliteit (waaronder betrouwbaarheid en imago) en integriteit. Currence heeft de volgende hoofdtaken:

  • vaststellen van de strategie en het beleid van de Betaalformule iDEAL, iDIN en Incassomachtigen,
  • opstellen, vaststellen en beheren van de R&R Online,
  • certificeren van Licentie- en Certificaathouders en verstrekken van accreditaties,
  • toezicht houden op Licentie- en Certificaathouders (met sanctiemogelijkheden) en geaccrediteerde partijen,
  • coördineren fraudebestrijding,
  • faciliteren collectieve overlegstructuren,
  • ontwikkelen en eventueel vernieuwen van de producten,
  • public relations, public affairs, woordvoerderschap, merkpromotie.

Currence heeft een Algemene Toelichting op de R&R Online opgesteld. Dit document geeft o.a. een beschrijving van de betaalproducten iDEAL en Incassomachtigen en het identificatieproduct iDIN, informatie over de licentie- en certificaatstructuur en het accreditatie-proces, alsmede een overzicht van de diverse R&R-documenten. Deze Algemene Toelichting is een goed startpunt als u als Licentie- of Certificaathouder of geaccrediteerde partij wilt deelnemen.

Mocht u licentie- of certificaathouder willen worden, dan kunt u met het Aanvraagformulier Licentieovereenkomst aangeven of u Acquirer of Issuer wilt worden. Met het Aanvraagformulier Certificaatovereenkomst kunt u zich aanmelden voor de rol van Collecterende Payment Service Provider (CPSP) voor iDEAL, Digital Identity Service Provider (DISP) voor iDIN of Validatie Service Provider voor iDIN en Incassomachtigen. De Aanvraagformulieren zijn onderdeel van het Toelatingsreglement. Voor de accreditatie als C2C-aanbieder voor iDEAL of Mandaat Service Provider (MSP) voor Incassomachtigen, klik hier.

Participating in the iDEAL, iDIN or eMandate scheme as licencee, certificate holder or accredited party, please click here for the iDEAL, iDIN and eMandates role model.