Tarieven

Currence verstrekt licenties aan banken en certificaten aan marktpartijen, zoals processors, terminalleveranciers, datacomleveranciers, banken en overige dienstverlenende partijen.

Een licentie is een vergunning om een betaalmerk te voeren en productactiviteiten te (laten) verrichten. Een certificaat is een vergunning om specifieke productactiviteiten uit te voeren. Licentienemers (banken) zijn verantwoordelijk voor alle activiteiten op hun gebied. Licentienemers kunnen voor bepaalde taken certificaathouders contracteren. Beide worden gecertificeerd door Currence.

Tariefstructuur voor licentiehouders
Currence hanteert de volgende tariefstructuur:

1. Vast eenmalig tarief bij toetreding van een licentiehouder. De hoogte van dit tarief is zodanig vastgesteld dat het geen drempel voor (kleinere) partijen betekent. Het toetredingstarief wordt geheven als vergoeding om gebruik te mogen gaan maken de reeds opgebouwde merkwaarde.

2. Vast jaarlijks tarief. Currence verricht per licentiehouder een takenpakket ongeacht het transactievolume. Dit takenpakket bestaat uit:

  • Informatieverstrekking over producten en wijzigingen van de regelgeving (Rules & Regulations);
  • Periodieke updates van de Rules & Regulations;
  • Verstrekken van marktinformatie;
  • Overleg met haar stakeholders

3. Eén aan het transactievolume gebonden vast tarief, dat voor iedere licentiehouder gelijk is. Met dit tarief dekt Currence onder meer de kosten voortvloeiend uit de volgende activiteiten:

  • Het ontwikkelen van regels (Rules & Regulations). Deze vormen een cruciaal instrument om markttransparantie en marktwerking te faciliteren, zonder dat dit ten koste gaat van de efficiency en veiligheid van het betalingsverkeer;
  • Het verstrekken van licenties en certificaten;
  • Toezicht op de naleving van de regels;
  • Het onderhouden van het merk in de markt, bestaande uit het handhaven en vergroten van de merkwaarde. Hierbij moet worden gedacht aan bevordering van het productgebruik (voorlichting en merkpromotie) en eventuele maatregelen ter beperking van fraude.

Klik hier voor de tarieven van Acceptgiro
Klik hier voor de tarieven van iDEAL
Klik hier voor de tarieven van (digitaal) Incassomachtigen