Woordenlijst

I

Incassomachtigen

Dit is een rechtsgeldige digitale machtiging voor incassobetalingen van particulieren en bedrijven aan de incassant conform de standaard Europese incasso (SEPA Direct Debit Core). De standaard Europese incasso (Core) is een betaalmiddel waarmee een incassant de mogelijkheid krijgt om ‘automatisch’ bedragen af te laten schrijven van de rekeningen van zijn debiteuren, ten gunste van zijn eigen rekening.

Z

Zakelijk Incassomachtigen

Dit is een rechtsgeldige digitale machtiging voor incassobetalingen tussen bedrijven conform de zakelijke Europese incasso (SEPA Direct Debit Business-to Business). De zakelijke Europese Incasso is een betaalmiddel waarmee incassanten de mogelijkheid krijgen om ‘automatisch’ bedragen af te schrijven van de rekeningen van zijn zakelijke klanten, ten gunste van zijn eigen rekening. Alleen zakelijke rekeninghouders kunnen een zakelijke digitale incassomachtiging afgeven en de debiteur heeft geen terugboekrecht. De debiteur moet de zakelijke machtiging die hij afgeeft vooraf ook bij zijn eigen bank laten registreren.